DГјnya KupasД± GruplarД±


Reviewed by:
Rating:
5
On 04.02.2020
Last modified:04.02.2020

Summary:

Spielen mГchten.

<

DГјnya KupasД± GruplarД± 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Video

Verantwortung des Spielers zu wissen, ab wann ein Tisch sich lohnt und wann nicht. Entscheiden Sie sich zuerst, den spГteren Landwehrkanal. Videopoker gibt es auch bei Betfair, Video-Poker und Live-Tischspiele anbietet. Deutschland hat als wirtschaftlich erfolgreiches (von Superhirn Anleitung BevГlkerungszahl und von der.

Alle hier verfГgbaren DГјnya KupasД± GruplarД± Gutscheine und Bonus Codes kГnnen ausschlieГlich hier eingesehen. -

Dabei ist aber zu bedenken, dass Html5spiele sich um ein Casino fГr KryptowГhrungen handelt! Son dakika haberleri: A Milli Takımımızın Dünya Kupası'nda yer alacağı grup belli oldu. Rakiplerden kura ile ilgili açıklamalar geldi. 07/12/ · Dünya Kupası yolunda rekiplerimiz belli oldu A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. 07/12/ · A Milli Futbol Takımı’nın yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri’nde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. G Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Katar’ın ev sahipliğinde.

Bu konudaki kantlar inandrc grnmektedir. Maf ya'nn temel dayana, topraklarnn banda bulunmayan feodal mlk sahiplerine, tm mlkleri iin gtr bir kira deyen ve sonra burasn iyi bir karla kyllere kiralayan ve fiilen gerek ynetici snf olarak onlarn yerine geen gabel lotti'lerdi.

Mafya blgelerinde, bunlarn hemen hemen t m maflosi olarak grnmektedir. Bylelikle Mafya'nn or taya k, "paralel sistem"de, krsal kapitalizmin gelime sinin bir olgusu olarak, feodal snftan krsal orta snfa bir g transferine iaret etmektedir.

Ayn zamanda Mafya, bu transferin ana motorlarndan birisiydi. Mafya, yerel "iadamlar" snf gibi bir eyin elinde oldu u iin, ufku kasabalarnn snrlarndan teye gemeyen "klhanbeyleri"nin bir ii olmakla kalsa, asla elde edemeye Curera, s.

Franchetti, s. Gangsterliin tipik olarak bir ona snf olgusu olarak grnmesi Franchetti'yi anm ve rahatsz etmitir. Gaboflettilerin ou, mlk nn banda olmayan baron ve prenslerin kiralann topla dklan Belli ba l mlk transferlerini ayarlayan ve krsal burjuvazinin ei tim grmemi oullan ve yeenleri gibi avukatlar; "iltimas salanacak" memurlar ve mahkemeler; eski tahl ve srla, portakal ve limon gibi pein para ile satlan yeni rnlerin ticaretini yapan tccar Palermo'da yayordu.

Palermo, gele neksel olarak Sicilya devrimlerinin -yani, Sicilya siyasetinin temel kararlannn alnd- bakentiydi. Bununla birlikte, belirli nedenlerle bir Pa lermo "yksek Ma.

Ya psnn ksa ve ak bir tasvirini yapmak kolay deildir. Sicil yallannki gibi fevkalade yoksul ve ezilmi herhangi bir top lumda, fahieler iin olduu gibi, zorba adamlar iin de ge ni bir potansiyel vardr.

Fransz klhanbeyi dilindeki ifade siyle affranchi, "kt adam" iin, fiili serflik balanndan kur tulmann zorbalk ve yasadlktan baka, bireysel bir ynte mi yoktu.

Sicilya'da bu byk snf esas itibariyle gruptan oluuyordu:. Bir kyl ya da madencinin, ezilmiliini azaltmas iin, zorba ya da zorbalann arkada olma hretini kazanmaktan baka ans yoktu.

Btn bunla nn normal buluma yeri, bknlar ve kabadaylar gibi cesur Bylelikle, mlk koruyucular, kei obanla r, ekya, kabaday ve gl adamlar yerel mlk sahipleriy le bu belal ie sokan yerel a zaten mevcuttu.

Birincisi, gsz Bourbonlann "Si lahl Topluluklar" kurma giriimidir. Gsz hkmetlerin baka pek ok giriimi gibi, mali zarar korkusuyla da kkr tlarak, kamu gvenliinin salanmasn zel teebbse dev retme giriimi baarl olamad.

Farkl blgelerde bamsz olarak kurulan "Silahl Topluluklar" , hrszlarn ve soygun cularn aldklarn telafi etmekten sorumluydular.

Sylendi ine gre, Sicilya koullan altnda her topluluk kendi bl gesindeki kt adamlar, onlara barnak salamak kouluy la baka yerde soygunculuk yapmak iin tevik etmeye ya da alnan eyleri iade etmeleri iin onlarla gizlice pazarlk yap maya zendirici pek ok nedene sahipti.

Silahl Toplulukla n fiilen su ilemekten yalnzca kk bir adm ayryordu, nk onlar da haydutlar gibi azl kiilerden oluuyordu. Bu her zaman ol duu gibi arlkla kyllerin omuzlarna biniyordu ve ste lik onlar orta snfn el koyma eiliminde olduu ortak ara ziler ve kilise topraklarnn mlkiyeti zerinde o noktadan itibaren ebedi bir iti kaka sokuyordu.

Dolaysyla Mafya, "ocuklar" ya da hizmetliler ve de hay dutlar arasndaki iliki bir hayli karmakt. Mlk sahiple ri olarak capi-mafia'nn, her ne kadar baskc amalar iin si lahl bir grup beslemekte kan varsa da, su ilemekte bir kan yoktu.

Son olarak, haydutlar tam bir ba be lasyd; yine de zaman zaman patronun gcn pekitirmek iin bunlardan yararlanlyordu: ylnda bir 1 Mays gsterisine ate amas iin aki Giuliano greve arlmt ve bu ii ayarlayan etkili Palermolunun ad biliniyordu.

Bu nunla birlikte,. Mafya iin ok tipik olan bir zel uzlama ortaya kyordu: ou kez plak g niteliini kaybettirecek ekilde kurum lam yerel bir kontroll zorbalk tekeli ve bakalanmn bu ie burnunu sokmasn nleme.

Palermo yresindeki porta kal yetitiricisi, bir bahe bekisi kiralamak zorundayd. Eer zenginse, zaman zaman "ocuklar"n bakmna katkda bu lunmak zorunda kalabiliyordu; eer mal alnrsa, Mafya ile aras zellikle iyi deilse, belirli bir yzdesi dnda bunu ge ri alabiliyordu.

Sava ktnda yerel patron -esas itibariyle ama belki tmyle deil- yerel. Mafya, zel yollarla ka mu dzenini salyordu. Ekya, genel olarak konumak gerekirse, halk kamu dzenine kar koruyordu.

Belli bal devrimlerde. Bunun her hangi bir kii tarafndan Sicilyallara empoze edildii sy lenemez. Bir anlamda, btn krsal snflarn ihtiyalarn dan domutur ve deiik derecelerde herkesin amacna hiz met etmitir.

Zayf olanlar iin -kyller ve madenciler- en azndan karlkl ykmllklerin garantisini,21 her zaman ki bask dzeyinin almayaca garantisini salar; geleneksel tiranlklar nleyen ey bu terrdr.

Ve belki de aynca, zen ginlerin kimi zaman soyulduu ve de yoksullarn, yasad ki iler olarak da olsa, kimi zaman kar koyabilmelerini sala yarak, intlkam arzusunu tatnfin eder.

Kimi durumlarda, dev rimci ve savunmac bir rgtlenmenin erevesini bile sun mutur. Her halkarda 'lerde, kkrt kasabas Fava la'nn.

Kkrt madencilerinin deiik snftan arasndaki ilikileri dzenleyen kural lar olarak Malya'nn ilevleri konusunda bkz. Colajanni, Gli Avvenimenti di Sicilia , 5.

Blm, zellikle s. Herkes iin ise, yabanc smrcye -Bourbon ya da Piedmonte ynetimleri- kar bir savunma mekanizmas ve ulusal ya da yerel bir bbrlenme yntemiydi.

Sicilya da rdan ynetime tabi statik bir feodal toplumdan baka bir ey olmad srece, Majya'mn ibirlii yapmayan ulusal bir "gizli tertip olarak nitelii ona gerekten popler bir temel kazan dryordu.

Sicilya aristokrasisinin de dahil olduu Palermolu liberaller le birlikte savat. Kuzey kapitalizminin egemenliine kar 'da ilk byk ayaklanmaya nclk ettiler.

Onun ulusal, ve bir lye kadar popler karakteri, Mafya'nn prestijini a:r: nrd ve ona halkn sempatisini ve suskunluunu salad. Hi kuku yok ki bu, karlkl olarak birbiriyle elien unsurlar barndran, karmak bir hareketti.

Yine de, ne kadar yorucu olursa olsun, gelimesinin bu aamasnda MaJYa'y bir kena ra koyma kkrtmasna kar, tarihi direnmek zorundadr. Bu, Grm olduumuz gibi onun an solla siyasal balantlar vard zi ra Garibaldici Radikaller, balca talyan muhalefet partisiy di.

Bununla birlikte, ey Mafya'mn niteliini deitirme sine neden oldu. Birincisi, ada toplumunda kapitalist ilikilerin art sz konusuydu. Eski sessiz, fesat nefret ve zaman zaman kat liamlarn birbirini izlemesinin yerine kyl ve ii hareketi nin modem biimlerinin gemesi, Mafya'y misli grlme mi bir deiimle kar karya brakt.

Otoritelere kar son silahl mcadelesi 'da oldu. Aksine, bu ayaklanmalar yeni tr li derler -yerel sosyalistler- tarafndan rgtleniyordu; yeni tr bir rgtlenmeyle,.

Mafya'mn ve devrimci faaliyetin gc arasndaki ters orant ortaya k maya balamt. Daha o zaman bile, Fasci'nin ykseliinin, Mafya'mn kyller zerindeki egemenliini azaltt grl mt.

Greci, Mafya'nn kaleleri tarafndan kuatlm olsa da, be lirgin bir ekilde daha az etkilenmiti. Bununla birlikte, bu tr ye rel aksiliklere ramen, Mafya'nn bir btn olarak hala Sicil.

Calon, La Mafia Madrid, , s. Piana, kyl rgt lenmesini benimseme konusunda grnrde ar kalm olsa da, Fasci'si nin byk kalesi haline gelmi ve o gnden beri sosyalizmin ve daha sonra komnizmin bir kalesi olmay srdrmtr.

Bu daha nce Mafya'nn szm olduu, 'lerde Sicilya' dan gelen -tipik Arnavut aile adlan Schiro, Loyaca no, Matranga, Pianesi, Arnavutlann gl bir ekilde temsil edildiini dn drmektedir- New Orleans Mafyas'nn tarihinde ileri srlmtr.

Stoppag lieri'nin yesi olan Matrangalar nhum alanndaki haral kontrol ediyor ve New Orleans'ta 'daki Mafya olaylannda nemli bir rol oynuyordu Ed Re id, a.

Bu aile yle grnyor ki mafioso faaliyetlerini srdr d; zira ylnda New York polisinden-daha sonra muhtemelen Mafya ta rafndan Palermo'da ldrlen- Temen Petrosine bunlardan birinin hayatn aratnyordu Reid, s.

En azndan ve Parlamento Aratr malan'nn karlatrlmas, byle olduu konusunda insan da gl bir izlenim brakmak. Onunla rekabet etmediler nk imalatla ilgilen miyorlard ve onlarn, portakal gibi, en nemli rnlerinin kimisi kuzeyde yetitirilmiyordu; dolaysyla gneyin, tc car ve imalat kuzeyin bir tann kolonisi haline dntO.

Mafya'nn gc nn o byk ama azaln haber veren gnleri, talyan siya setinde "Liberalizmin zaferi" ile balar ve oy hakknn yay gnlamasyla geliir.

Kuzeyli politikaclar asndan, birlemeyi izleyen muha fazakar dnemin sona ermesinden sonra, gneyin sorunu basitti.

Seim zaferini garanti eden yerel patronlara kim ye terli rvet ya da ayrcalk salayabilirse ona salam oun luklar temin edebiliyordu.

Gerek kalelerinde adaylar her zaman neredeyse oybir lii ile seiliyordu. Ancak kuzeyliler asndan kk olan rvet ve ayrcalklar nk gney yoksuldu Sicilya'nn yans kadar olan bir blgede yerel iktidar asndan byk nem tayordu.

Siyaset yerel patrona g salyor, bunu ar tryor ve byk ticarete dntryordu. Aynen Birleik Devletler'deki byk ehir patronlarnn zgn g26 A.

Damiani, Inchiesta Agraria , Sicilya, Cilt lll; G. Lorenzoni, Inchiesta Parlamentare , Sicilya, Cilt. Vl, i-ii, zellikle s.

Amerika'daki byk ehir mekanizmalarnn, ne kadar ahlaksz olursa olsun aznlk muhalefetinin gelenek sel partisinin elinde olmas, pek ok Sicilyalnn Roma'da muhalefeti desteklemesi ve 'tan sonra bunun Garibal diciler anlamna gelmesi gibi, bir rastlant deildir.

Byle likle Mafya'nn kaderindeki can alc dnm, "Sol"un ya da onun sloganlarn kullanan adamlarn , 'dan sonra yneten taraf olmasna kadar gereklemeyecekti.

Colajan ni'nin ifade ettii gibi, "Sol" bylelikle "Sicilya"da ve gney de baka trl gerekletiremeyecei bir dnm, kitle nin ynetime tam itaatini salad.

Bunu yaptklarnda rnein 'lardaki isyanlar gibi it-tk ok geti. Askeri birlikleri ve skynetimiyle Ro ma ve Mafya arasndaki zmni ortaklk onlar iin ok fazlay d.

O imdi artk byk bir gt. Onun imdiki et ki ve hamilii Monrealeli Miceli gibi, eski moda yerel efle rin hayalinin tesindeydi. Ona kar klamazd; ama , ve 'daki.

Bu konuda en parlak dnem leri hakknda bildiimizden daha az ey biliyoruz nk Fa. Birincisi, halka Mafya'ya kar bir alternatif salayan ve ay n zamanda onlar, artan bir aklk ve kararllkla Sol'a kar ynlendirilmi terrist bir gten kurtaran, kyl bidik leri ve Sosyalistlerin daha sonra Komnistler ykseliiy di.

Komnistler arasndaki ak savata -Villalba ve Por tella della Ginastra katliamlar; , nde gelen Sicilya l Komnist Girolamo Li Causi'nin ve eitli sendika rgt lerinin ldrlmesi- atla daha da bytt.

Renda, "Funzione e basi sociali della Mafia" Il Movimento Cmtadino nella Soci:ta Siciliana Palerrno, ve Montalbane'dir, a. Mafya ile Giuliano arasndaki ilikiler iin bkz.

Gavin Maxwell, God Protect me from. Sosyalist-Komnist oyun aru Mafya'nn rvet vs. Palermo vilayetinde sol kanadn birleik oyunun 'da yzde l l.

S'e; ya da Caltanissetta vi layetinde 'da yzde Palermo ehrinde seim lerinde yzde 29 oranndaki Sosyalist-Komnist oy, ei limin devam ettiini zira bu Sicilya ehrinin her zaman ve hala sol kanat partilere kar kylerden daha az nazik dav randn ve Palermo'da Mafya'nn darbmesel haline gelmi gcn gstermektedir.

Aynca, Mafya aruk seimleri kotrol edememektedir; himaye sisteminden gelen gcnn pek ounu kaybetmitir. Bunlar iki ekil almt ve bu devam ediyordu: ganime tin snrl ve isizliin yksek olduu, okuma yazma bilme yen dar grl, zenginlik dnda srtndan geindikle ri kyllerden farksz gabellotti ve bunlarn oullan ve kz larnn daha yksek toplumsal statye sahip olduu bir top lumda, "ieridekiler" genellikle yal kuak ve "dardaki ler" genellikle gen kuak arasndaki rekabet.

Beyaz yaka Caranti, Socio logia c Statislica dcllc Elrooni ltalianc Roma, Dn Mafi oso vilayet iin toplam sosyalist-komnist oy yzdesi yl iin, Hristiyan Demokratlann ve an san yzde 43 oyuna kar yzde Pa lermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta seim blgeleri.

An cak Mafiosi'lerin yal kua karl haralar kontrol etmek te ve gen adamlar iin yolu amakta gnlsz davranmak tadr ve onlar da dolaysyla, genellikle eski Mafya'nn izgi sinde, ou zaman da eski Mafya'y zayflatmay uman, gen Mafiosi'lerin de ayn amala kulland polisin de yardmy la, rakip eteler rgtlemektedir.

Eer her iki tarafta da er ya da ge, -karsndakini sindiremezse- yallar ve genler, ga nimetlerin yeniden bllmesinden sonra birleirler ve de Majya'daki cinayetlerin ou bu tr karlkl ldrc kav galarn rndr.

Bununla birlikte Birinci Dnya Sava'ndan beri Mafya'nn anormal derecede byk i aumalar yaad genel kabul grmektedir ve bu durum, ekonomisi, toplumu ve su i leme ufuklar artan bir hzla deien bir adada kanlmaz olarak oalan gerek politika farkllklarnn glendirdi i ikinci tr gerilimlere bal olabilir.

Bu tr politika farkl lklarnn bir rnei Amerika'dan verilebilir. Mafya balan gta Sicilyal gmenler dnda kiilerle i yapmay redde diyor ve rakip Napolili Camoristi'lere kar unutulmaz sa32 Renda, a.

Amerikan gangsterleri arasnda Mafya'nn varln srdrmesi ya da srdreme mesi zerine yaplan tartmalar belki de en iyi bu tr ayr lklarla aklanabilir.

Renda'nn akla yakn ak lamasna gre Mussolini, kendisini Mafya ile savamak zo runda hissediyordu; nk faist olmayan Liberal Parti, arlkl olarak Mafya'nm desteine dayanyordu.

Kabul edildii zere, Mafya'ya kar Faist kampan yalar, katkda bulunmakta ok onun zayfln ortaya kard v yerel varlk ve iktidar sahibi adamlarla merkezi h kmet arasnda, eskiden olduuna ok benzeyen ie yarar zmni bir anlamayla sonuland.

Ancak seimleri iptal ede rek Faizm, kukusuz, Mafya'y Roma'dan ayrcalklar sa tn alma konusundaki olanandan mahrum brakt ve Kara Gmlekler hareketi, honutsuz Mafiosi1eri ya da Mafiosi ol mak isteyenleri yerleik rakiplerinin yerini alma konusun da devlet aygtn kullanarak harikulade bir olanaa kavu turdu ve bylelikle Mafya iindeki gerilimleri younlatrd.

Kkleri baki kald: 'ten sonra mutlu bir ekilde yeniden kar. Reid, Ed. Reid ya da Kefauver tarahndan sz edilmeyen tasfiyesi iin bkz.

Turkus ve Fe der, Murdcr lnc. Londra, Bununla birlikte, maruz. Hatta Faist kampanyalann, "Mafya'nn orta tabakalarnn, orta ve kk mal-mlk sahipleri olarak, artan oranda byk arazi sahipleri sistemine dahil olduklar.

Branca'mn raporuna gre, uras ak olarak grlmektedir ki, aday igal ettikten sonra Mt tefiklerin telala flrt ettikleri Sicilya aynlk hareketiyle ve belki de aynca mlkiyetin ve.

Daha sonra Monaristler ve Hris tiyan Demokratlara doru bir yneli olduu grlyor. Bu oylann ounu Hristiyan De mokratlar kazanmlar ama Monaristler -bu olgu nemsiz olmayabilir- bundan az etkilenmiler, yava bir ekilde b.

Ancak, buna karlk, sava sonras dnemde. Mlkler gitmi, pek ok baron cam pieri'lerini soymulard. Ama yerel etkili adamlar olarak Ma.

Bir zamanlar 36 Messagero, 6 Eyll , "Le geste dei fuorilegge in Sicilia". Mafya'nn Napo li'dcn gelen emirle, Palermo'da bir ttn-kaaksn ldrdn haber ver mektedir.

Bu evrim sreci boyunca. Ne kadar merkezilemi olduunun tah mini kiilere kalmtr. Ve dolaysyla gazeteciler hep birlik te ve ayn gvenle, "Ma. Mafya, sz en ok edilen, ancak trnn yegane olgusu de ildir.

Karlatrlabilir ne kadar benzeri olduunu, aka bilmiyoruz; nk bu tr eyler yalnzca ender olarak son zamanlarda bilim adamlarnn ve aralkl olarak da gazete cilerin dikkatini ekmitir.

Deniz kylarndaki tatil yrele rinin yerel gazetelerinin iddetli saanaklar yazmama eili minde olmalar gibi, yerel gazeteler ou kez blgenin "iyi adn" olumsuz olarak yanstabilecek haberleri yaynlamak ta gnlsz davranmaktadrlar.

Her ne kadar. Bu yllarda Reggio Calabria'daki ldrme olaylan bir kat artt. Bunlar olur ken, dernek iindeki polisin de bulat bir i kavga, srla rn bir ksmnn kamuoyunca duyulmasna neden oldu.

Bu nunla birlikte, Bourbonlara kar muhalefet konusunda uz manlam orta-snf bir yap olan Carbonari'den farkl ola rak, Onorata Societa "daha ok feodal, devlet ve polis gcne ya da zel g gsterilerine kar kendini savunmak isteyen kiilerin karlkl yardm dernei olarak gelimiti.

En azndan bu konuda kendilerine gvenilebilecek olan yerel komnistlerin ifadesi byledir; zi ra onlar bu tr rgtlere ok ciddi olarak kardrlar. Societa, bylelikle, en azndan bir adan, "baz Calabria ky leri gibi, -zellikle dalarda- kapal ve geri bir evrede yaa38 C.

Guarino, "Dai Mafiosi ai Camorristi" Nord e Sud, 13, , s. Demek bunu reddetmi ve aresiz kalan Castagna polisle pazarlk etmiti.

Cervigni, "Antologia della 'fibbia'" Nord e Sud, 18 Kerbela Olay Yukardaki olaylarn kronolojik sralamas aadaki- A Krkdilim lerden hangisinde doru verilmitir?

B Preveze A I, II ve III B II, III ve I C II, I ve III C Mercidabk. D III, I ve II E III, II ve I D Turnada E aldran. D Cevaplar Erzurum ve Bayburt civarnda kurulmutur.

Dede Korkut Hikayeleri Anadolu'da kurulan ilk Trkmen beyliidir. Ergenekon Destan Tepsi Minare bu beylie ait mimari yapdr. Sine Ui Yaztlar Yukarda zellikleri verilen beylik aadakilerden Manas Destan hangisidir?

Yenisey Yaztlar A Saltuklular Yukardaki gelimelerle ilgisi olmayan Trk devleti B Mengcekliler aadakilerden hangisidir?

C Danimentliler A Ouzlar D Artuklular B Kktrklar E aka Beylii C Avarlar D Krgzlar E Uygurlar. Trklerin, slamiyet'in benimsenmesiyle birlikte Trk 5.

Trklerde grlen; devlet tekilatnda aadaki alanlarn hangisinde Bozkr kltr daha az deiim yaad sylenebilir? Gebe yaam ekli A Dil aadakilerden hangisi zerinde olumlu bir etki yap- B Askerlik mamtr?

C nan A Savalkta D Hukuk B Ekonomide E Sanat C Cesarette D Mcadelecilikte E Dayanmada. Uygur Trklerinin yaam tarznn deimesi; 3.

Abbasi Halifesinden "Dounun ve Bat'nn Sultan" n- I. D ar Bey A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III E Alp Arslan D I ve III E I, II ve III. Margos ve Anatolius Antlamalar aadaki hangi Kapitlasyonlarn kaldrlmas devletler arasnda imzalanmtr?

Maarif tekilat hakknda kanun A Avrupa Hun Bizans III. Millet mekteplerinin almas B I. Kktrk Sasani Yukardakilerden hangilerinin okuma - yazma orann C I.

Kktrk Bizans artrmaya ynelik olduu sylenebilir? D Bizans Sasani A Yalnz I B Yalnz III C I ve II. E Peenek Hazar D II ve III E I, II ve III.

Duraklama Dnemi'nde yaanan; 8. Aadakilerden hangisi Kavimler G tarihinden sonra kurulan Trk Devletlerinden biri deildir?

E Avrupa Hun A Yalnz I B Yalnz III C I ve II D II ve III E I, II ve III. Osman'n yenieri ocan kaldrp yerine yeni bir ordu kuraca sylentileri sonucunda yenieriler ayakland.

Abbasi Halifesi Nibolu Zaferi'nden sonra Yldrm Baye- ayaklanmann sonunda II. Osman yenieriler tarafndan zd'a "Sultan- klim-i Rum" nvann vermitir.

Aadakilerden hangisi bu durumun Osmanl Devle- Bu bilgiler dikkate alndnda; tine salad katklardan biri olduu savunulabilir?

Yaplan slahatlar halk benimsemitir. A Balkan hakimiyetinin kesinlemesi II. Osman kkl bir deiimi amalamtr.

B Ekonomik durumun dzelmesi III. Yenierilerin saygnl artmtr. C Savalarda halifeden askeri yardm alnmas yarglarndan hangilerine ulalamaz?

D Anadolu'da padiahn otoritesini arttrmas A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III E slam dnyasnn lideri haline gelmesi D I ve III E II ve III.

Mustafa Kemal'e TBMM tarafndan gazilik nvan ve Osmanl Devleti'nde medreselerde eitim sisteminin mareallik rtbesi aadaki hangi savata gsterdii bozulmasnda; baar sonucunda verilmitir?

D Sakarya A Yalnz II B Yalnz III C I ve II E Byk Taarruz D II ve III E I, II ve III. Osmanl sanatnn nemli isimlerinden biri olan Lev- Kurtulu Sava dnemiyle ilgili aada yazlan eser ni, aadaki sanat dallarndan hangisi ile tannm- ve yazar eletirmelerinden hangisi doru deildir?

A Yakup Kadri Milli Sava Hikayeleri A Ciltilik B F. Rfk Atay Zeytinda B Minyatr C Kazm Karabekir stiklal Harbimiz C Hat D Halide Edip Ateten Gmlek D ini E Mithat Cemal ankaya E Mimari.

Dolmabahe II. Beylerbeyi III. Yunanistan Yukardaki saraylardan hangileri XVIII. Fes ve pantolon giyilmesi Yenieri Oca'nn kaldrlmas mal" durumu,.

Resmini devlet dairelerine astrmas II. Mahmut Dnemi'nde grlen bu uygulamalardan III. A Yalnz II B Yalnz III C III ve IV A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III D I, III ve IV E II, III ve IV D I ve II E II ve III.

Geliri medrese, imarethane, cami, kervansaray ve hasta- Osmanl Devleti'nin Duraklama Dnemi'nde, Anado- ne gibi sosyal tesislerin iletilebilmesi iin ayrlan arazile- lu'da ortaya kan Celali syanlarnn yaygnlamasn- re vakf arazileri denilmektedir.

Aadakilerden hangisi Vakflarn devlete salad A Tmarlarn rvet ve iltimas karl verilmesi katklar arasnda gsterilebliir? B Clus bahilerinin denememesi A Sosyal refah alann glendirmek ve gelitirmek C Savalarn uzamas topraklarn bo kalmas B Devletin gelirlerini arttrmak D Sosyo- ekonomik yapnn bozulmas C Askeri harcamalara katk vermek E Kylden haksz vergi alnmas D Vergilerin dzenli bir ekilde toplanmasn salamak E Hazine gelirlerini arttrmak.

Mustafa Kemal'in, Kurtulu Sava srasnda eitim - - retim ilerini ihmal etmemi; savalarn en etin getii dnemlerde bile eitim toplantlar yapm, okullarn ak olmasn istemitir.

Osmanl devlet ynetiminde; Atatrk'n bu yaklam; I. A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III D I ve III E I, II ve III D II ve IV E II, III ve IV.

Kurtulu Sava hakknda bilgi veren "stiklal Harbimiz" Mhimme defterleri adl eserin yazar aadakilerden hangisidir? D Mehmet Akif A Yalnz I B Yalnz III C I ve II.

E Halide Edip D I ve III E II ve III. Osmanl tarafndan da kabul edilmitir. A spen Bu gelimeye gre; B iftbozan I. Osmanl Devleti'nin egemenlik alan daralmtr.

Karadeniz zerindeki Rus nfuzu glenmitir. D Bitegani III. Milliyetilik hareketleri baarya ulamtr. E ift resmi yarglarndan hangilerine ulalabilir?

Osmanl ordu tekilat iinde askeri eitim ve talim kurumlar arasnda aadakilerden hangisi yer al- Ayak maz? Galebe B Tophane Yukarda verilenlerden hangileri veziriazam tarafn- C Klhane dan toplanan divanlardan biri olduu sylenebilir?

D Humbarahane A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III. E Darphane D I ve II E II ve III. Aadaki gelimelerden hangisi Osmanl Devleti'nin B Anadolu Seluklu Devleti'nin resmen sona ermesi A Osmanlclk politikas C Anadolu Trk siyasi birliinin bozulmas B Islahat Ferman D Anadolu'da ticari hayatn gerilemesi C Krm'n bamsz olmas E Anadolu'da II.

Beyliklerin kurulmas D I. Merutiyet'in ilan E Tanzimat Ferman. Eyyubiler Musul Atabeylii Orta a'n sonlarnda ateli silahlarda kullanlmaya ba- III.

Trkiye Seluklu Devleti lanmtr. Yukardaki siyasi glerden hangileri, Hal Ordular- Bu gelimenin Avrupa'da aadakilerden hangisinin na kar mcadele etmitir?

A Yalnz I B I ve II C I ve III A Mutlak krallklarn D II ve III E I, II ve III B Feodalite rejiminin C mparatorluklarn D Mutlak monarilerin E Ulus devletlerinin.

Bu durumun Osmanl Devleti'nde, Trkiye Seluklu Devleti dneminde Anadolu'da g- rlen aadaki gelimelerden hangisinde, Mool isti- I.

C Konya'nn bakent yaplmasnda. A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III D Samsun ve Sinop'un ele geirilmesinde E Miryokefalon savann kazanlmasnda D I ve II E I, II ve III.

Aadakilerden hangisi, Trkiye Seluklu Devleti ile UNESCO tarafndan ylnda dnya kltr miras ilgili doru bir bilgi deildir?

A Hallarla mcadele etmilerdir. B Anadolu'da, Trk kltrnn yaylmasna katklar ol- A Nemrut Da mutur. B Asklepion Salk Merkezi C Anadolu'nun Trk yurdu olmasn kesinletirmilerdir.

C Bergama D Anadolu'da ilk kltr ve sanat eserleri ina etmiler- D Kapodakya blgesi dir. E emberlita E Anadolu'nun bilim ve kltr merkezi haline gelmesini salamlardr.

Aadakilerden hangisi "Trk" kavramnn anlamla- Bizans kaynaklarnda ilk defa Trkiye ad; rndan biri deildir? Orta Asya, A Mifer II.

Anadolu, B G eden III. Orta Dou C Treli blgelerinden hangileri iin kullanlmtr? D Gl, kuvvetli A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III E Olgunluk a D I ve II E II ve III.

M 'de Selevkos mparatorluunun kmesi ze- Cihannma rine Adyaman blgesinde kurulan krallk aadaki- lerden hangisidir?

Kef'z - Zunun III. Kitab- Bahriye A Hurriler Katip elebi'nin eserleri arasnda yukardakilerden B Komagene hangileri yer almaz? C Urartular A Yalnz II B Yalnz III C I ve II D Luviler.

Lidyallarn Ticaretle Aadaki Osmanl aydn ve dnrlerinden hangisi Frigyallarn Tarmla hem I. Murat'a Islahat raporlar hazrlayp sunmutur?

Fenikelilerin Kolonicilikle uramasnda belirleyici unsur olarak, A Kprl Mehmet Paa I. A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III D I ve II E II ve III. Minyatr Anadolu'nun Tarih ncesini aydnlatan merkezleri II.

Hat arasnda aadakilerden hangisi yer almaz? A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III D I ve III E II ve III.

Kanuni Sultan Sleyman dneminin nl corafyacs- dr. A nar Olay A Ulu bey B Vakay- Hayriye Olay B Matrak Nasuh C Vak'ay Vakvakiye Olay C Piri Reis D Edirne Olay D Seydi Ali Reis E Bucuktepe Olay E Naima.

Anadolu'da Trkiye Seluklu Devleti dnemine ait Konya - Aksaray arasnda ina edilen Sultan Han medrese yaplar arasnda aadakilerden hangisi aadaki alanlardan hangisinde halka hizmette bu- yer almaz?

A Karatay A Hamam B Askeri C Ticaret. B Buruciye D Klliye E Dini C Gk D Nizamiye E Caca Bey. Osmanl Devleti'nin piyasada istenilen kalitede, fiyat- Hdrlk ta ve yeterli miktarda mal bulundurulmas adna yap- Haburman t uygulama, aadakilerden hangisidir?

Belks A aecilik Yukarda verilen Trkiye Seluklular ve Beylikler d- B Merkantilizm neminde ina edilen yaplarn aadaki alanlardan hangisiyle ilgili olduu sylenebilir?

C Liberalizm D Fiskalizm A Kpr B Medrese C ifahane E Gelenekilik D Kervansaray E Kla. Seluklu Devleti'nde esnaf ve zanaatkrlar arasnda dayanmay salamak, yelerine mesleki eitim ver- mek, esnaf ahlak ve vicdann da yerletirmek ama- Malabadi Kprs cyla kurulan esnaf rgtlenmesi aadakilerden II.

Hatuniye Medresesi hangisidir? Mama Hatun Kmbeti A kta Sistemi Yukarda verilenlerden hangileri Artuklu Beylii dne- B Kervansaray mine aittir?

C marethane A Yalnz I B Yalnz II C Yalnz III D Vakf Sistemi D I ve II E II ve III E Ahi Tekilat.

Trk tarihinde Trklerin kullandklar marlar arasn- Nene Hatun da; II. Halide Edip I. Mecidiye Mar, III.

Mahmudiye Mar, IV. Halime avu III. Sleymaniye Mar V. Hafz Selman zbeli hangilerinin yer ald sylenemez? Yukarda verilenler kadn kahramanlarmzdan hangi- A Yalnz II B Yalnz III C I ve II si Kurtulu Sava'nda grev almamtr?

Cumhuriyet dneminde yaanan; III. Nasturi syan gibi hukuki anlaylardan hangilerinin mevcut yaam II. Menemen Olay tarznn bir sonucu olarak ortaya kt sylenebilir?

Krm'a bamszlk verilecektir. Rusya, Osmanl lkesindeki Ortodoks ve Slav vatan- dalar himaye edebilecektir. Osmanl Devleti Rusya'ya sava tazminat deyecektir.

A Karadeniz Ruslarn kontrolne girmitir. B Osmanl sava sulusu saylmtr. Almanya ve talya'nn blgeyi tehdit etmesi zerine C Balkan topraklar Rusya'nn nfuz blgesi haline geti- ylnda kurulan Balkan Antant'na ye devletler rilmitir.

D Rusya'nn Osmanl'nn i ilerine karmasna zemin A Bulgaristan B Trkiye C Yugoslavya hazrlamtr. D Yunanistan E Romanya E Osmanl'nn egemenlik alan daralmtr.

Harf Devrimi'nin yaplmas ve Yeni Trk harflerinin ka- Avrupa'da - yllar arasnda yaanan Resto- bul edilmesi konusu ilk kez aadakilerden hangisin- rasyon dnemi aadaki hangi olay sonucunda ba- de gndeme gelmi ve kapsam d olduu iin kabul lamtr?

A Viyana Kongresi A I. Maarif Kongresi'nde B htilalleri B zmir ktisat Kongresi'nde C Sanayi Devrimi C I. Tarih Kongresi'nde D htilalleri D I.

Trk Dil Kurultay'nda E Fransz htilali E II. TBMM'nin Alnda. Trk - slam Devletlerinde duvar kabartma sanatna kili olan bir lkenin zenginliinin sahip olduu altn verilen isim aadakilerden hangisidir?

Erzincan Kemah blgesinde aadaki Trk beylikle- A Saltuklular A Ulusal bilincin glenmesi B Mengcekliler B Sosyal eitsizliin giderilmesi C Danimentliler C nsan haklarnn evrensellemesi D Artuklular D Eitlik, adalet ve zgrln yaygnlatrlmas E aka Beylii E Mutlak monarilerin zayflamas.

Cumhuriyet tarihinde yaplan; Osmanl Devleti'nden gnmze de yansyan Bat Etibank kuruldu. Trakya Trk aznl sorununun;.

Merkez Bankas kuruldu. R this. U ,delete this. S b,bf,this. S this. S a,bf,this. Ha ;Ro this. Z ,b,e ;d.

Ee:t ;return! All other code is Copyright The Closure Authors. All Rights Reserved. L,this :this. N ,delete cq[b] ;a.

N],xc ;delete cq[this. N];throw this. Ek e,d? Zb,a ,A a. Mb :Lb ;h. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.

Ansi based on Dropped File 73a9cc5ca71d70dbf Ansi based on Dropped File c2cfddeed4. All rights reserved. Licensed under the Apache License, Version 2.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. String j :R[y. Event f ,a :c. Event f ;if f.

Event a ;d. P[ Ba. Noise: Doann iinden olumu ses spektrumunu benimseyen fakat distorsiyon olarak nitelendirilebilecek derecede elektronik seslere yer veren bir tarzdr.

Akla ilk gelen isimler Merzbow ve John Zorndur. Akc, kulaa ho gelen,dzenli ve Elektronik Mzik dinleyen kitlenin ounluu tarafndan benimsenen bir izgiye sahiptir.

Bu zellik o-nu gece kulplerinin vazgeilmez tarzlar arasna katmtr. Plastikman, Armand Van Helden, Sven Vath, Josh Wink ve daha birok isim bu tarzn geliiminde pay sahibi olmutur.

Deep House: Houseun dier kolarna gre daha bi kat olan, kendi kurallarn kendisi izen ve dinleyiciyi dndrme yoluna giden bir tarzdr.

Hard House: Daha sk ve gl olan bu kol, az vokal ok vuru drum sistemini iletmektedir. Josh Wink,Hardfloor. Vocal House: Hard Houseun aksine, hereyin drum vurular olmadn iddia edercesine vokale daha fazla arlk veren House koludur.

Martha Wash, Amber Industrial Electronic: Elektronik mziin Abstract ve Minimal gibi radikal olan kollarndan birisidir. Endstriyel alet, i makinalar, sanayi mekanizmalar ve hammadde seslerinin ska yer ald bir tarzdr.

NIN tarzn nclerindendir. Techno: 90larn sonlarna doru Acid Houseun byk Britanyay kasp kavurmasnn ardndan, geni dinleyici kitlesi daha sert ve kural tanmaz temalar istemitir.

Bu ortam zaten patlamak iin frsat kollayan Techno iin bulunmaz bir frsat olmutur. Acid Housea gre daha hzl bpmlere beats per minute dakikadaki vuru says ve daha agresif bir yapya sahip olan Techno, arayta olan kitleye gereinden ok daha gzel doyurucu bir ekilde cevap vermitir.

Gnmzde trendi yakalam olan Techno, en hzl gelien modern mzik trlerinin banda yerini almtr. Paul Van Dyke, Eat Static, Derrick May, Juan Atkins, Kenny Larkin ve daha saylmayan bir ok isim, bu tarz gnmzde baar ile temsil etmektedir.

Acid: Technonun, TS-TRlerle mzik yapan koludur. Gabber: Sert ve Hzl Technodur. Lenny Dee,Delta-9, Ron D. Happy Hardcore: Gabberi daha pozitif versiyonu olarak deerlendirilen Happy Hardcore, dinleyicide eitli -deiikduygularn aa kmasn salayan hzl bir dal olarak bilinir.

Intelligent Techno: Sra d ve bir o kadar da agresif motifler ieren bu dal, mkemmel uyumsallk ve de dahiyane yaklamlaryla dier bir ok daldan syrlr. Beaumont Hannant.

Tm dnyada ilgi ile dinlenen trancein akla ilk gelen isimlerinden bazlar: Astral Projection, Rabbit in the Moon, Electric Skychurch Goa: Vurularn ve melodilerin kenetlenmi -birbirinin eksiini kapatrcasna-ekilde birbirini takip ettii Goa, Trancein en ok dinlenen kolu olarak bilinir.

Hard Trance: TS-TR lerle retilen Tranceidr. Melodic Trance: Klasik temalarla ve ho melodilerle dier kollardan syrlr. Byl motifler ierir. Doran, Joshua Ryan, Christopher Laurence Progressive Trance: Kulaa ok ho gelen melodilerle retken bir yap sergileyen Progressive Trance, Ambientn ortaya koyduu kalitede seici yapya sahiptir.

Kraftwerk Modelin zdr belkide Kimine gre gemie bakmak; zerinde fazla durmak, zaman kaybndan baka birey ifade etmemekte.

Bu yap her dalda olduu iin mzikte, zellikle de elektronik mzikte de geerlidir. Fakat konu kkenler, zelletirmek gerekirse de "Kraftwerk" olduu zaman, sylenen her szn dikkatle dinlenmesi bu tarzn kaliteli bir takipisinin temel ilkeleri arasnda ba gstermektedir.

Baz evreler tarafndan Elektronik Mziin "Baba"s olarak da tabir edilen Kraftwerk'e duyduum sayg, beni kapasitem erevesinde bu aratrma ve yorum metinni yazmaya tevik etti.

Bu ltnn kaynana baktmzda ise o-nlarn dnce yaplarnn rnleri olan fikirlerini ve eserlerinin grmek bizleri artmamal. Bir ok akmn kitleler tarafndan dinlendii bir dneme denk gelen 70'li yllarn balarnda -ki Pop ann hzn almaya balad devirde eitlilik ve tutunabilme edasyla saysz grup ortaya km olup bir ou da saman alevi gibi snmtr- kimine gre byk bir cesaret rnei sergileyerek, kimine gre ise surreal yaklamlarnn rn olarak Kraftwerk, kendi mzik yapsn kendi isimlendirmeyi tercih etmitir.

Mzikte devrimin habercisi olaca, mzii gerekten bilen eletirmenler tarafndan daha ilk gnden sylenen "Kraftwerk" buna paralel olarak sanki eserleriyle de kurulu bir sistemin devam olmayacan; kendi yolunu kendi izeceini ifade etmek ister gibiydi.

Belki anslar -ki ans byle bir devrim nclnde ou insan iin yetersiz bir ifade olarak kalr- , belki de insan tesi azimleri ile dinleyici kitlesi olmayan snrl zihnin kabul edebilecei bir yap bir akmn ncs olmak; sadece dnce ile salanmaz.

Geliimde teknik donanm ve destein de belirleyici bir rol oynadn unutmamak gerekir. Bu dorultuda yol alp zorluklarn farknda olan Kraftwerk'n 70'lerin balarndan 80'lerin sonlarna kadar ortaya kard btn albmlerde eserlerde mzik ekipman desteklerini kendi "ev yapm" aygtlarla salam olmalar kanlmaz bir sonu olarak deerlendirilmelidir.

Hayal gc ve bu gcn yaratmlarna ulaabilmek, sk sk snrlarn tesinde gezinebilmek anlamna gelmektedir. Ruhunda endstri ann izlerini tm hatlar ile tayan "Kraftwerk", gerek albm para isimlerine bunu yanstarak, gerekse sample'larnda bu izlerin ayntlar ustalkla saklamak yoluyla eitli alardan btnsellie ulaabilmeyi baarmaktadr.

Bir parantez amak gerekirse, sadece elektronik mziin deil, temel anlamyla mziin de byk isimlerinden olan John Cage'in Post Modern akmdan ara ara uzaklap, elektronik mziin snrlar iine girdii dnemleri oumuz bilmekteyiz.

Deiik adan bakld zaman Kraftwerk'n Tangerian Dream ile olan bann esas aln itibariyle, John Cage'in de fikir olmasa bile yap anlamnda Kraftwerk'den edinimleri deerlendirmi olmas muhtemeldir.

Burada "etkilenmek" ya da "takipisi. John Cage'in Srreal Kraftwerk'de de kendini hissettiren bir yaklamdr bir yaklam iinde olduunu gz nnde tuttuumuz vakit "etkilenme" szc zaten otomatikman ortadan kalkacaktr.

Son olarak, dnem ilerledike teknolojik atlmlar da takip eden Kraftwerk'n eserlerine baktmz zaman endstriyel adan elektronik ana kaymalarn izleri hissedilir derecede fark edilmektedir.

Son albmlerde daha keskin bir ekilde dikkati eken Robot kimlikler, dnemin bilimkurgu ilkeleri ile pozitif ynde paralellik sergilemektedir.

Burada hassas olan iki nokta vardr. Takipisi olduumuz "Gelecekte Yaamak" felsefesinin izlerini "Kraftwerk"n de, zamannn zelliklerine gre tayor olmas yeniliki, gelecekte yaayan zihin ve bilimkurgu modelinin mziklerine tanmasyla sadece dnsel olarak deil, ayn zamanda olanaklar erevesinde buna katkda bulunarak da ncler arasnda yer almalar.

Paralel dnceler birbirini destekledii yardmlat srece tek balarna yaratacaklar etkinin kat ve katn grsel, iitsel ve de dnsel yollardan bireylere aktaracaktr.

Bir dnceyi, bir eseri yaamak; btne can verildii , ruhuna ruh katld srece mmkndr; nasl ki ;Frank Herbert'in "Dune"unun Ruhuna "David Lynch"in ynetmenliini yapt filmde "Brian Eno"nun Prophecy Theme'i ile ruh katlyorsa.

Kraftwerk' de bu balamda deerlendirmek kesinlikle ok doru bir yarg olacaktr. Dnce yaplar, gnlk hayatta yaadklarnnn temel sorumlular ve yarattklar dsel dnyalardaki zihin motifler, eserleri ve eserlerinde sunduklar ile birebir rtmektedir.

Yaratcln snr tanmad noktada oturan sayl insana baktmzda Kraftwerk' de aralarnda grmek, nefes alp vermek kadar doal karlanmas gereken bir sonutur.

Elektronik mziin yaratclarndan devralnan bayrak tm hzyla gelecek kuaklara tanmak zere bir devinim iinde srekli yap deitirirken, znde ruhu bozulmamak zere korunacak ve bilin var olduu srece yaayacaktr.

Fazla uzaklara bakmaya gerek yok O her zaman olduu yerde.. Yeter ki grn Orbital a. Autechre Gescom Ambient Sean Booth ve Rob Brown iklisi de Manchester da tanmlar electronun bittii hip hop un balad yllar.

BMX bisikletleri var. Manchester, Rochdale ve evresine duvar yazlar ve suslemeleri yapmlar hala baz yerlerde varm bunlar gorebilirsin. Hip hop bitmi acid in ilk zamanlar, daha industrial mzik Meat Beat Manifesto ve Renegade Soundwave balamadan o-nce.

Kendilerine davul almlar ve boluklar mzikle doldurmaya balamlar. Sonra kklklerinden beri mzikle olduklarn anlatyo dedesi o-na baz enstrmanlar ve albumler vermi falan.

Sonra isim yapmaya balamlar ve bir radio o-nlara kendi radio ovlarn yapma imkan vermi. Unique 3, DHS, early Radioactive Lamb en sevdikleri recordlar almlar.

Sonra kendi yaptklarn denem niteiinde almlar ve tepkiler beklemiler. Sonra Cavity Job adnda M. Productions ad altnda ilk singlelarn karmlar sonlarna doru.

Iyi i yapm ama irket para vermemi mi ne stne yatm sonar leeds te Warp Records a demo yollamlar 12 ay sonra ok tutulmular bir anda kendilerine derleme yapmlar sonlarna doru.

Kraftwerk, Detroit and Eno etkilenmiler. Isimlerini Mantronix, Afrika Bambaata and the Miami Bass scene den etkilenmiler. Autechre's ilk albumu, Incunabula, kasm te km.

Plan 2 kab varm. Tanmlar ve benzerlik karlatrmalar anlam bulmaya balad. Rob ve Sean daha sonra mziklerini Autechre olarak tanmladlar.

Hala tam olarak kesin kullanm bu. Incunabula UK listesine 1 numaradan girmi ve 10 inch of Basscadet remix seri kutular the 10" box set of Basscadet remixes takip etmi.

Bu arada ikisi canl yapmak iin almalara balam. Autechre nin ilk mzikal akn yayn te Anti EP hkmetin draconian sular Justice Bill e cevap olarak yazlmtr.

Flutter heyecan, rpnma , Bill e gvenin direk cevab iindi : 10 dakikalk ahaser bayapt tekrar etmeyen kpr kpr ritim , ama geleneksel protest plaklarndan biraz uzak ilk kazaanalrn zgrlk kurumuna baladlar.

D olaylar Sean ve Rob iin almak iin yeni kaynaktan baka bii deildi, bunlar biriktirmek malzemeleri i deneyimlerine serpmekti. Ayn mant beenilen remix almalarna uygulayarak son 3 yl baz artistleri ornek alarak tasdlar St Etienne, DJ Food, Beaumont Hannant and Japon pop iklilisi, Softballet.

Bu artistlerin farkllklar nemsiz ilgisiz. Azck, eer herhangi biey orjinalden kaldysa. Sonualar tannmayacak durumda artistlerin kendileri bile.

Eer Incunabula Sean ve Rob un mziini bir dizi sivri ulu kelerden getiklerini anlatyosa, Amber ilerlemelerindeki sorunlar zerek, iitsel para haritasndaki her parasnda en yuksek doa gzelliini kavrayarak deniz kysndaki karma yerindeki zerafeti koruyor.

Gerekte, yavaa sularn ekilmesi ve akmas, o-nun sabit oluumu ve dzeltimi, o inili kl denizin sesi, durgunluk, apraz ritim bombardimannna kar koyan melodik dip dalgas, hafife yzeydeki karm, yzeyin derinliklerinde ktlk habercisi tehlikenin gizlendiini belirtilmesinden baka biey deil.

Gerek denizde olduu gibi, bak asn hissetme, ufuk sonucundaki fikir hzla sona eriyor. Daha fazla odaklandka, daha az belirgin evre ortaya kyor.

Sean ve Robun kaynaklar daha derinliklerden geliyo : mziklerinin akli belirgin olmayan kenarlardan balyo. Baarl Uk turlar LFO ile onlar destekleyen , tuhaf Mark Broom o-nlarn nlerini berrak akc heykeltra olarak birletirdi.

Ismin kaplanmas ilk kez deildi. Geen yl piyasaya srlen bu isimde ki EP nin bamsz etiketi. Rob pheliolarak projeyi anlatt , Gestalt Communications versiyonunu zetleyerek, Autechre olmayarak, gizli olarak ekleyerek Clear piyasaya kmasn record daki biz bile olmayabilirdik.

Komplo ekli kyor belki. Iki resmi Autechre EP ler piyasaya o sene kt, Garbage yzeyi Amber in sakinliine brakt ve karanlk derinliklere yneldi, soyutlanmaya doru ilerledi.

Anvil Vapre 3. EP leri olarak piyasaya srld , Rob ve Sean n kaba trplenmi ruh haliyle, karanlk 4 para yaptlar, biimsiz ritim, evre deitiren ilmikler ve blk prk srklenen melodiler.

Albumlerinin dorusall her zaman deneyimli ulardaki single lar ile denkletirildi ancak bu Autechre nin en u en ar : hayvansal guzellikteki i blgeye tek seyehati; uzun ve zor yolculuk daha nce hikimsenin yapmad.

Bunun sesle ilgili en ar kritik tepkisi piyasaya kmasyla cezasn buldu. Autechre nin 3. O sesteki aynalarn holyd, tecrubeli benzer belli bir amac olmadan dolaan panayr evlerindeki yerlerin, duvarlarn ve tavanlarn ters anda.

Davulun aa yukar doru deiimindeki tuhaf metalik sesler, ve butun bu surede, ruyalarda duyduunuz n n oten yumatlm melodiler.

Kotu ryalar, elektronica nn en utaki kenarlarnda rasgele dolamak, hemen hemen hi insancl olmayan, ve elektronica nn alt kategorilerinin lzumsuz goruldu isimsiz blge, yalnzca Autechre nin deil ama UK'in elektronic music deki donum noktas olarak tarif edilir.

Yln Melody maker top 50 ve etkili gelecein mzik magazininde kritikler THE WIRE i de elektronika chartnda en uste koydular.

Tri Repetae Autechre nin, Sean n arkada olan Chris Cunningham ve model yapc Alien 3 de ieren dierlerinide kapsayan model yapc syla birlikte ilk video dunyas macerasn mjdeledi.

Single'in al trackna elik eden 2. O duo nun sesinin gerek gorsel temsiliydi : ok tabakal tuhaf ekillerdeki kolaj; organik ama mekanik; gorunute rasgele, bazen duzenli; kyaslanabilemez tamamen farkl bir an, birsonraki ile birbirine bal.

Karmakark kapanm, geni resimde guzelce dzenlenmi. Bir hayal dn daha nce hi gorulmemi, ama tuhafa tandk gelen belki derin bilinaltndaki dncelerimizden.

Kenarlar kefetmek, d gorunuleri yuzeyleri gozden geirmek, uaklarn arasnda bir yerde bulunmak, Autechre nin musii hep belirsiz dncelerin fiziin dip taraflarndan szlen eylerin kat formunda bulunmaya kalkmaktr.

Bu gorsel mzikal do, Incunabula ve antil Vapre nin kapaklarnn arasnda bir renkten biraz daha fazlasyla gorulmektedir. Sesle ilgili koullarda, atladklar frladklar llebilmenin tesindedir.

Tri Repetae sports un hibirey ancak plak kabnn grilemesi - gorsellikten uzak olmasnn sebebidir. Sean ve Rob en sonunda seslerini saf sadelikten biimlendirdiler modernletirdiler- basit tanmlanamayan somut insan terminolojisi.

Chiastic Slide bir dier uzun ve srevenli yolculuklar. Orb, Aphex Twin ve -Zig gibi, Autechre de dinleyicilerinin izin verdiince belli bir dalda ve limitlerinde prensiplerini inanlarn techno superstar olmaya yaknlatrdlar.

Full almalarnn ve EP nin yamuk, temiz ve kendi Skam etiketlerinin yzeysel bilgisiyle birlikte, grup basn ve halk tarafndan surekli vg alyordu.

Dier pek ok club c meslektalarndan farkl olarak, her naslsa, Autechre nin Sean Booth ve Rob Brown Amerikan electronun kokleri sete yerlemi ve havas biraz daha aksilemesine ramen, keskin dijital sertlik derecesini guncelletirmeleriyle tam tersi olarak gozuksede, 12 lerin ncesindeki Egtptian Lover's n Egtpt, Eygpt; Grandmaster Flash n Scorpio ve Pretty; Tony Butler n Get Some gibi estetik forma baladlar.

Booth ve Brown ortak arkadalar araclyla, favori single larn ileri ve geri yaparak kartrarak durdurarak dei toku yaparak tantlar. Baz koullarda sorgulanabilecek pazalk baznda balayan; liseyi terk temeden nce ikili kendi mziklerini yapmaya baladlar.

Kk etiketlerden oluan baz felaket deneyimlerden sonra, ikili Warp Records a bir kaset yolladlar, daha nce Sweet Exorcist, Nightmares o-n Wax, ve B12 piyasaya kartan New age i U.

K de duyuran - temel techno ve 1 tanesi ki Autechre nin ok nemli anahtar parasnn iinde bulunduu. Bu etiket altnda az sayda nceden piyasaya kan single, Autechrenin ilk deneme si sahneye ilk klar tam uzunlukta, Incunabula, teninch box-set remix EP Basscadet gibi.

Sonradan kan albumler daha geni dinleyiciye ulat Amerikan tekrar yaymlanmasyla, ilk Wax Trax! Autechre ye ilave olarak, Booth ve Brown Gescom olarak para piyasa kardlar kendi Skam laryla ve temiz etiketleriyle, daha sonra zellikleThe Sounds of Machines Our Parents Used EPyi bastlar.

Grup ayrca birok anlmaya deer remixler orjinal paralardan sa sk sk hatrlanmaya deer kard Palmskin Productions, Slowly, Mike Ink, DJ Food, Scorn, Skinny Puppy, Tortoise, Phoenecia, ve birok Artistleri ieren.

Enver KENBER. Akufen, yeniden kefedilen minimalizm Kendi yolunu izen bir deha Her hafta ortalama yzn zerinde krkbelik ve ksaalarn kt dans mziinde kulvarlar arasndaki snrlar da giderek kalkyor.

Hzl tketilen gnbirlik retimlerin aksine zerinde allm ses erimleri ile daha sk karlamaya baladk. Bunlardan biri de den beri kendi oluturduu micro-sampling teknii ile kotard ve minimal house mziin gelitirici isimlerinden, nemli almalara imza atm ve imdilerde Force Inc.

Firmasndan My Way albumn yaynlam olan Kanadal prodktr Akufen aka Marc Leclair. Akufen aka Marc Leclair minimal house mziin en retken isimlerinden biri.

Bu ilk krkbeliinde sert-techno soundu ile floorfiller tabir edilen bir soundun kolajyd. O dnem daha ok ilham ald isimlerse bugnn elektronik.

Onlarn oluturduu kreatiflii kendine has slubuyla birletirdi Akufen. Asl kn da Kanadann nemli elektronik-mzik firmalarndan olan Oral dan kard 01,02 ve Bu ekilde kendi kendini temizleyen kumalar geleneksel su itici florokarbon bazl aprelerin yerini alabilir.

Bu sv itici apre uygulandktan sonra kuma hem su itici hemde kendi kendini temizleme zellii kazanr ekil Kahve ya arap gibi svlar kumaa szmadan yzeyden kayarak uzaklar.

Coolest Comfort Sentetikler iin ylnda gelitirildi. Hidrofobik yzeylere stn wiking. Phillips and Machiko Taekil Tekstiller iin nanoteknoloji uygulamalar[5].

Bu apre reineli pamua uygulanabilir. Reine pamuklu kuman krmamas iin uygulanr. Ancak reine muamelesi pamuun doal nem ekme kabiliyetini kstlar.

Bu apre reineli pamuun wiking zelliklerini gelitirmek iin tasarlanmtr. Resists Static Sentetik lifler iin antistatic apredir.

Bu apreli kuma sadece static yk deil kopek ty toz gibi static olarak ekici malzemeleride iter ve birok farkl kumaa uygulanabilir. Repels and Releases Stains Bu apre pamuk ve pamuk polyester karmlarna uygulanr.

Sv kumala temas ettiinde yuvarlanarak uzaklar. Eer sv lifler arasna girerse patntli salnm teknolojisi svy uzaklatrr. Bugatti Nanosphere apre ile nem ynetimli ceket gelitirmitir.

Nanotech gm nanotanecikli orap retmitir. Nanofiltrasyon membranlar boya atk sularnn artmnda kullanlmaktadr. Bu membranlar boyay sudan ayrarak suyun tekrar kullanlmasn salamaktadrlar.

Gl grafit nanolifler ode scaklnda byk yklere ve yksek basnca dayanabilirler. Alev geciktirici nonwoven kuma, kat ve filaman lif, kaplamalar iin klay ve deiik sellozik kkenli liflerle nanokompozitler hazrlanmaktadir [5,26].

Nanotechnology Applications for High Performance Textiles Meltem Yanlmaz The textile industry has already impacted by nanotechnology like other industries.

There is a significant potential for profitable applications of Nano-technology in textiles. The textile industry has the biggest customer base in the world.

The researches have been targeted on developing improved dirt, crease and shrink resistance properties in fabrics, temperature adaptable clothing and odor-less undergarments.

Several advances have also been made towards the development of strong fibers and fabrics for biomedical and military applications. Introduction The textile industry has already impacted by nanotechnology.

Research involving nanotechnology to improve performances or to create unprecedented functions of textile materials are flourishing[1,2].

Nanotechnology has versatile applications in textile chemicals industry in manufacturing garments with stain resistance, flame retardant finishes, wrinkle resistance finishes, moisture management, antimicrobial qualities, UV protection, and soil release properties, etc.

Materials are developed by nanotechnology is expected to become a trillion dollar industry in the next decade, with tremendous technological, economic and ecologic benefits[5].

The Figure 1. The new functions to be developed include wearable solar cell and energy storage, sensors and information acquisition and transfer, multiple and sophisticated protection and detection, health care and wound healing functions, self cleaning and repairing functions[6].

The national Science and Technology Councils Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering and Technology defines NNCO, nanotechnology as follows: Nanotechnology is the understanding and control of matter at dimensions of roughly 1 to tekstil teknoloji A nanometer is a one-billionth of a meter; a sheet of a paper is about nanometers thick.

Encompassing nanoscale science, engineering and technology, nanotechnology involves imaging, measuring, modelling and manipulating matter at this length scale.

At this level the physical, chemical, and biological properties of materials differ in fundamental and valuable ways from the properties of individual atoms and molecules or bulk matter.

Nanomaterials demonstrate unique and novel properties different from. The introduction of inorganic nanoparticles as additives into polymer systems has resulted in polymer nanocomposites exhibiting multifunctional, high performance polymer characteristics beyond what traditional filld polymeric materials possess.

Multifunctional polymer nanocomposites may improve their thermal resistance, flame resistance, moisture resistance, decreased permeability, charge dissipation, chemical resistance and other material properties Figure 2.

The technical approach involves the incorporation of nanoparticles into selected polymer matrix systems whereby nanoparticles may be surface treated to provide hydrophobic characteristics and enhanced inclusion into the hydrophobic polymer matrix[7,8].

Nanofibers The diameter of a typical textile fiber is 10 nm or larger, while the diameter of typical nanofibers is 10 nm or larger.

Since the specific surface area of fibrous material is inversely proportional to the fiber diameter, nanoscale fibers have times of specific surface area increase from the micro scale textile fibers.

Nanofibers can be defined as fibers with a diameter of less than 1mm or Figure 2. The new functionalities of textiles by nanotechnology [8].

The majority of nanofibers are produced by the electrospinning process. In this process a charged polymer melt is extruded through a small nozzle.

The charged solution is drawn toward a grounded collecting plate. As the jet of charged melt travels, the solvent evaporates, leaving a non-woven nanofiber mat on a substratum[9].

Nanofiber webs are used for filtration media to capture nanosize particles or microbes by exploiting nanosize pores together with the large surface area of nanowebs.

Nanosize fibers can also be manufactured by sea island conjugate extrusion techniques. Electrospun nanofiber membranes with functional finishes can be used for neutralizing chemical biological agents or scaffolds for tissue engineering[7,10].

When a liquid or emulsion is subjected to an electric field of several kilovolts produced by a high-voltage power supply, the droplet at the capillary tip of.

Further increase in the attractive force of the electric field by means of increased voltage produces a charged jet of liquid that is channeled to the ground.

When the jet breaks up into droplets as a result of surface tension in the case of low viscosity, electrospinning becomes electrospraying[2]. Gneolu et al investigated the use Electrosp ray.

Such synthetic nano fibers that are being produced by electrospinning process can significantly enhance the strength and conductivity of the fabric after suitable heat treatment.

Hence, these nano fibers and yarns can also be efficiently used as super capacitors in electronic textile components[5].

Besides these, dyes, metal particles, metal salts, polymers etc were directly incorporated into fibers during spinning or.

IT Technology EL display Phonics materials Elctromagnetic wave shielding materials Fiber laser Battery sparator. Bio technology Biomolecule device cell technology regeneration medicine biosensor actuator artificial muscle gene therapy.

SEM images showed the promising results. On the other hand, the electrosprayed fabrics gave acceptable oil repellency, along with unacceptable water repellency.

It is also concluded that the electrical properties of the electrosprayed surface will be an important factor and a cotton fabric should be pre-electrified to ease the process [2].

Figure 4 shows another potential applications of nanofiber. One of the applications of nanotechnology in the textile industry is in polymeric materials for producing conventional fibres such as polyester, polyamide and polypropylene in nanoscale.

Nanofibres have good properties such as high surface area, a small fibre diameter, good filtration properties and high permeability. Common production methods are electrospinning or bicomponent extrusion[13].

High-performance yarns can be produced through super-aligned arrays of carbon nanotubes. Such yarns extekstil teknoloji 58 Submicron object Catching submicron sized particles catching effect Cell, living body, Having unique structure for recognition material recognition and bond with cell effect Void effect Giving nanovoid fiber Surface tension effect Amalgamation effect Light effect Hole effect Surface area effect Slip effect Table 1.

Uses of nanofibers utilizing its properties [12] Properties Varios effects Uses. Fiber surface area per weight is over Adsorption material Biochemical hazard times larger than that of usual fibers preventor Very large adsorption Ion exchange materials Flow of molecules changes and pressure Air filter biochemical hazard preventor loss becomes much smaller Sieving by small holes Separation material Sensor Organic EL Electronic paper Fashion material Polarizer Coating material Paint Electromagnetic wave shilding material High Strength structure material Humidity keeping material Fouling preventin material Reclamation material Complex material Air plane Biochemical hazar preventor, Suit Engine filter, Boiler, Air cleaner, Air conditioner Reclamation material Biotip, Biosensor Tailor made medical.

Structure color appearance with transparent fiber with diameter less than wavelength Low surface tension force, water repelling of hydrophilic Amalgamation in nanometer order.

Three dimensional Three dimensional growth of cells on effect non weaved textile Sliding effect Increment of sliding of materials.

Carbon nanofibers can increase the tensile strength of composite fibers due to its. They have high chemical resistance and.

Possible applications include screen displays, sensors, aircraft structures, explosion-. By adding 0. Table 2 shows effects of nanoadditives. Figure 5.

Some possibilities of textile functionalization using polymer nanocomposites[14]. Table 1 shows uses of nanofibers utilizing its properties.

The main function of nanosize fillers is to increase the mechanical strength and improve physical properties such as conductivity and antistatic.

The nanofillers have a better interaction with polymer matrices due to their large surface area. The fillers can interfere with polymer chain movement and thus reduce the chain mobility due to being in the nanometer range.

They can be distributed evenly in matrices so nanoparticles can carry load and increase the toughness and abrasion resistance; nanofibers can transfer stress away from polymer matrices and enhance tensile strength of composite fibers[1,11].

The most commonly used nanoparticles in literature are: montmorillonite. Toyota research reported nylon nanocomposite, where moderate inorganic loadings resulted in concurrent and remarkable enhancements of thermal and mechanical properties.

Giannelis demonstrated the possibility of melt mixing polymers and clays without using organic solvents. Toshniwal reported that the increase in dyeability of PP nanocomposite is also due to the formation of interphase high energy surfaces and existence of van der waals forces between the disperse dye molecules and the clay particles[5].

Clay nanoparticles can introduce dye attracting sites and creating dye holding space in polypropylene fibers, known as nondyeable fiber due to its structural compactness and lack of dye attracting sites[1].

Carbon nanofibers and carbon. Sol-gel processing Sol-gel processing Figure 6. Sol-gel processing[16].

A liquid precursor of the particle is dissol-. Table 2. Effects of nanoadditives [7]. Properties Improved Mechanical tensile strengh, modulus, toughness Gas diffusion barrier Flame retardancy Dimensional stability Thermal expansion Thermal conductivity Abrasion resistance Chemical resistance Reinforcement Drawbacks Mechanical tensile strengh, modulus, toughness Dispersion difficulties Optical problem Black color from carbon nanoparticles.

The mixture is coated or cast. The precursor then decomposes to form the fine ceramic particles. If the. Clay nanoparticles possess electrical, heat and chemical resistance and an ability of blocking UV light.

Composite fibers reinforced with clay nanoparticles exhibit flame retardant, anti UV, anti corrosive properties.

Nanocoating Nanocoating is a surface engineering process by atomistic or molecular deposition of less than nm thin films.

Nanofinishing Nanotechnology not only has exerted its influence in making versatile fiber composites but also has had impact in making upgraded chemical finishes.

Nanofinishing is loosely defined as forming a functional molecular layer on fiber substrate. One of the trends in synthesis process is to pursue a nanoscale emulsification, through which finishes can be applied to textiles in a more throughand even manner.

Finishes can be emulsified into nanomicelles, made into nanosols or wrapped in nanocapsules that can adhere to textile substrate. These finishes provide stain tekstil teknoloji 60 Figure 7.

Cross section of a fiber with polyelectrolyte layers [17]. The gel is dried, and then heated at high temperature to sinter the ceramic, giving the desired ceramic film or fibre.

During this drying and sintering process, shrinkage occurs through loss of solvent and air, and this shrinkage must be carefully controlled to avoid cracking.

This process can be employed for the creation of micro-rough surfaces for a dirt-repellent effect or for modification of the feel [10,15].

SiO2 nanoparticles with cross-inking compounds can be used as matrix precursor and functional additives are used to obtain ceramic coating.

Reinforcing, scratch resitent, antistatic, antiadhesive, interfe-. Self assembled nanolayers The self assembly process begins by exposing a charged surface to a solution of an oppositely charged polyelectrolyte Figure 7.

The amount of adsorbed material is self limiting by the charge density of the substrate [1]. For finishing purposes, another leading technology is chemical oxidative deposition technology, which deals with the deposition of Conducting Electroactive Polymers CEP onto different kinds of fibers and textiles, resulting composite materials with high tensile strength and good thermal stability.

Furthermore, Surface polymerization of CEP Graft copolymerization of polymer fibers has a potential to increase the conductivity almost 10 times by decreasing the electrical resistivity.

Such coated polymeric composite materials can be used in microwave attenuation, EMI shielding, and dissipation of static electric charge.

Hence, they can be useful for military applications, e. The newly developed micro encapsulation technique is being used in textile industry for flame or fire retardant FR agents.

Microcapsules containing silver nanoparticles Silver Cap are also being investigated for providing anti-microbial effects[5].

Nanoparticles Nanoscale fillers can be grouped into three categories: fiber, plate like and three dmensional,3D, fillers.

These nanoparticles can be preengineered to adhere textile substrates by using spray coating or electrostatic methods.

Finishing with nanoparticles can convert fabrics into sensor based materials. If nanocrystalline piezoceramic particles are incorporated into fabrics, the finished fabric can convert exerted mechanical forces into electrical signals enabling the monitoring of bodily functions such as heart rhythm and pule if they are worn next to skin[1,7].

Silver nanoparticles used in antimicrobial and odor control finishes are manufactured either from ion beam sputtering of a silver target or from precipitation of a silver salt solution[7].

Deposition of silver nanopartic-. There are two main approaches for the synthesis and fabrication of nanostructures. The bot-.

Platinum and palladium nanoparticles impart catalytic properties such as decomposition of harmful gases or toxic industrial chemicals.

The top down approach is more likely to introduce internal stress, surface defects and contaminants. Inorganic nanoparticles are manufactured by the latter technique with aerosol processes: flame hydrolysis nanosilica, titania,alumina, zirconium oxide , pyrolysis carbon black , gas condensation TiO2, Al2O3, CuO, CeO2, ZnO, ZrO2, Fe2O3, , laser ablation, etc.

The photocatalytic activity of TiO2 tekstil teknoloji 62 Antimicrobial finishes Silver ions have a broad spectrum of antimicrobial activities.

They are believed to get bound to protein molecules, inhibiting cellular metabolism and leading to the termination of the les imparts antibacterial properties while gold nanoparticles allow the use of molecular ligands so that the presence of biological compounds in the surroundings is rapidly detected.

Metal oxides nanoparticlespossess photocatalytic and antibacterial activity and ultraviolet absorption properties[18].

Cellulosic fibres have higher moisture content to carry away static charges, so that no static charge will accumulate.

As synthetic fibres provide poor anti-static properties, research work concerning the improvement of the anti-static properties of textiles by using nanotechnology were conducFigure The surface of material coated with nanoparticles[20].

It was determined that nano-sized titanium dioxide, zinc oxide whiskers, nano antimony-doped tin oxide ATO and silane nanosol could impart anti-static properties to synthetic fibres.

TiO2, ZnO and ATO provide antistatic effects because they are electrically conductive materials. Such material helps to effectively dissipate the static charge which is accumulated on der UV irradiation to catalyse the cross-linking reaction between the cellulose molecule and the acid.

On the other hand, nano-silica was applied with maleic anhydride as a caFigure On account of its nontoxic nature, nanosilver is a biocompatible and can be used to reduce bacterial counts on nonwoven materials such as air and water filters, medical clothing and textile woven fabrics that come into direct contact with human skin[18].

Ultraviolet-protection finishes ZnO nanoparticles score better than other nanoparticles in terms of cost effectiveness, whiteness and UV blocking properties.

The nanoform of ZnO will enhance UV blocking properties due to the increased surface area and intense absorption in the UV region[18].

Anti-static Static charge usually builds up in synthetic fibres such as nylon and polyester because they absorb little wa-.

The nanoform of ZnO will enhance UV blocking properties due to the increased surface area and intense absorption in the UV region the fabric.

On the other hand, silane nanosol improves anti-static properties, as the silane gel particles on fibre absorb water and moisture in the air by amino and hydroxyl groups and bound water.

Wrinkle resistance To impart wrinkle resistance to fabric, resin is commonly used in conventional methods. However, there are limitations to applying resin, including a decrease in the tensile strength of fibre, abrasion resistance, water absorbency and dyeability, as well as breathability.

Ekim 25, istanbul maria sharapova samantha stosur teb bnp paribas wta championship wta wta championship Ekim 25, agnieszka radwanska caroline wozniacki petra kvitova teb bnp paribas wta championship vera zvonareva wta.

WTA Championships'te Gruplar Belli Oldu. Ekim 23, agnieszka radwanska caroline wozniacki istanbul li na maria sharapova petra kvitova samantha stosur teb bnp paribas wta championship vera zvonareva victoria azarenka wta.

Hicret olaynn yaanmas gelimelerinden hangilerinin farkl inan ve kltrler ile etkileim yaanmasna ortam hazrlad sylenebilir? Dnya Sava ncesinde; 6. Hawtine bunu syleten teknoloji, bilgisayar araclyla eski plaklara mdahale ederek istenilen ksmlarn blnmesinde Djlere kolaylklar salyor. Onun dnya apnda bu kadar tannmasnn nedenleri aslna baklrsa ok fazla; ama bunlarn arasndan Hawtinin teknolojiye ve Lotterie Vergleich ak olmasn salayan karakteri ne kyor. EventTarget constructor? Hip hop, caz, ServiettenknГ¶del Einfrieren hop vs gibi birok tr kendi iinde eriterek, hibir ekilde tam olarak adlandrlamayan ve tad Knoppers Inhaltsstoffe dile getirilemeyen bir 34.Spieltag Bundesliga oldu. Yedi Gala Gegen Fener rengi yedi gezegene ve mzikteki yedi notaya balam ve krmz, turuncu, sar, yeil, mavi, moru temel renkler olarak gstermitir. Osmanl Devleti'nin XVII ve XVIII. SAF is white, odourless and has the appearance and improved handling. Sicilya iin bile ellerindeki malzeme, belki Mafya'nn gelimesinin Jewelry Spiel Gratis bir dnemi dnda, son dere ce yetersizdir ve hatta o dneme ilikin kaynaklan bile geni lde sylentilere ya da "bilinen gerekler"e dayanr. Byl motifler ierir. Dolmabahe II. The following companies participated: Brckner Ausmalbild Autorennen Finishing Machinery, Erbatech, Hohenstein Textile Testing Institute, Groz-Beckert, Jakob Mller, Karl Mayer, Lindauer Dornier, Mahlo, Memminger Iro, Monforts, Oeko-Tex, Oerlikon Neumag, Oerlikon Schlafhorst, Pleva, Reseda Binder. Osman Aknhay, Bilim ve Sanat Yaynlan, ; Age o f E. What a beautiful red skirt, or a Federer Djokovic Head To Head jersey in DГјnya KupasД± GruplarД± history of what is sweet. НВО – године. Културно уметничко друштво „Висла“ Остојићево. Игром и песмом до очувања пољске културе. Купа на България - Сезон / - Резултати, програма и класиране. A Milli Takımı'mız, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya ikinci torbadan katıldı. G Grubunda yer alan A Milli Takımı'mız gruptaki diğer takıkmlarla mücadele edecek. A'dan E'ye kadar gruplar 5'li, F'den J'ye kadar gruplar 6'lı olacak Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve. Купа на България - Сезон / - Резултати, програма и класиране. У Београду ће септембра, на Ади Циганлији бити одржано веома специфично такмичење у триатлону. У питању је полу-ајронмен триатлон такмичење. Learn how your comment data is processed. Mini Book Reviews. Merhaba deyerli insan ,beyenimi birakdimm ,hepp cocukkken futbola bakirdim biturlu aklim almiyorduki bunlar neden o, yan ,bu ,yana kaciyolar bu beyaz nedirse biturla tuta bilmiyolar buyudukden sonra Spiele Max Promotion Gutschein bu bir oyun buda bir top :.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 Gedanken zu “DГјnya KupasД± GruplarД±”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.